ใบประกาศเกียรติบัตร โรงเรียนท่านใดที่ยังไม่ได้รับ ติดต่อรับได้ที่ ชั้น4CK
วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00น. ถึง 19.00น.
หลังจากนั้น จะทยอยส่งกล่องของโรงเรียนตามเขตต้นสังกัดนะคะ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 081-7909977

ระดับ : กลุ่มวิชา :  
วันที่แข่งขัน
1. กลุ่มปฐมวัย
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
06/08/2559
1.1 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    บ้านเด็กวารินชำราบ (1134100039)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลลูกรัก  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
1.2 การวาดภาพตามจินตนาการ
ปฐมวัย
 
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
1.3 การสร้างภาพด้วยการ ฉีก-ตัด-ปะกระดาษ
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
1.4 ท่องบทอาขยาน
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
07/08/2559
1.5 แอโรบิก ประกอบอุปกรณ์
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
07/08/2559
1.6 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
07/08/2559
1.7 การปั้นดินน้ำมัน
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหนองกอก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
08/08/2559
1.8 การเล่านิทานประกอบสื่อ
ปฐมวัย
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    อนุบาลเปรมชนก  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
2. กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
06/08/2559
2.1 ประดิษฐ์บายศรีปากชาม
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
2.2 ประดิษฐ์ขันหมากเบง
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบญจธัญพิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
2.3 ประดิษฐ์พานบายศรี
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
2.4 ร้อยมาลัยดอกไม้สด
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเก่าขามวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
06/08/2559
2.5 แกะสลัก ผักและผลไม้ สด
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านห้วยหมาก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเยาวเรศศึกษา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
07/08/2559
3.1 เล่านิทานคุณธรรม
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    อนุบาลบ้านเด็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    อนุบาลอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
07/08/2559
3.2 สวดมนต์หมู่ ทำนอง สรภัญญะ
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านเปือย  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    บ้านเด็กวารินชำราบ (1134100039)  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    ร.ร.เดชอุดม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
07/08/2559
3.3 โครงงาน "วัฒนธรรมท้องถิ่น"
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
4. กลุ่มวิชาศิลปะ
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
08/08/2559
4.1 แข่งขันวาดภาพระบายสี
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านม่วงนาดี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านม่วงนาดี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านท่าเมือง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านม่วงนาดี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเยาวเรศศึกษา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
08/08/2559
4.2 ร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดอนก่อ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
08/08/2559
4.3 แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเยาวเรศศึกษา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเมืองอุบล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
08/08/2559
5.1 คณิตคิดเลขเร็ว
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    ศรีเมืองวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    สตรีสิริเกศ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
08/08/2559
5.2 ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    อนุบาลบ้านเด็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    อนุบาลอำนาจเจริญ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    สตรีสิริเกศ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
08/08/2559
5.3 เกม Sudoku
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านจันทัย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดงตาหวัง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    ร.ร.มัธยมตระการพืชผล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
09/08/2559
6.1 การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนพระกุมารอุบล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนดงสว่างวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนดงสว่างวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
09/08/2559
6.2 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ป. 4-6
 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง    อนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    อนุบาลอำนาจเจริญ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
 
ชนะเลิศ    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนหัวตะพานวิทยาาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
09/08/2559
6.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิิ่งประดิษฐ์
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    บ้านเด็กวารินชำราบ (1134100039)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอ่างศิลา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
7. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
10/08/2559
7.1 เต้นแอโรบิกประกอบอุปกรณ์
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนประชานุเคราห์ศึกษา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
10/08/2559
7.2 ตอบปัญหาสุขภาพ
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    บ้านเด็กวารินชำราบ (1134100039)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนบ้านโพนเมือง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
11/08/2559
8.1 ละครภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    บ้านเด็กวารินชำราบ (1134100039)  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
8.2 พูดภาษาอังกฤษ
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเยาวเรศศึกษา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนยุวทูตศึกษา2  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
8.3 พูดภาษาเขมร
ประถมศึกษา
 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
8.4 อ่านและพูดภาษาลาว
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเทศบาล๕ ชุมชนก้านเหลือง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
มัธยมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    ยุวทูตศึกษา2  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
8.5 พูดภาษาจีน
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    อนุบาลอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอาเวมารีอา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
8.6 Crossword
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนบ้านโพนเมือง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
วันที่แข่งขัน
9. กลุ่มวิชาภาษาไทย
ระดับชั้น
ทีม
ผลการแข่งขัน
โรงเรียน
คะแนน
07/08/2559
9.1 หนังสือเล่มเล็ก
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง    อนุบาลบ้านเด็ก  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมุกดาหาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเยาวเรศศึกษา  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
10/08/2559
9.2 คัดลายมือ
ป. 1
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหนองฮาง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 2
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านนาจาน  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านดอนแดง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 5
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 2
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    บ้านหนองฮาง  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    นาโพธิ์วิทยา (1034052012)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
12/08/2559
9.3 ขับเสภา
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนปรางค์กู่  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
12/08/2559
9.4 เขียนเรืองจากภาพ
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
 
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนนารีนุกูล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
12/08/2559
9.5 ยุวชนนักอ่านข่าว(ผู้ประกาศข่าว)
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอุบลวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนารีนุกูล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
 
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
12/08/2559
9.6 แต่งกลอน
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
12/08/2559
9.7 แข่งขันเรียงความ
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาจะหลวย  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
11/08/2559
9.8 คำคม (เกมส์ต่อตัวอักษร)
ประถมศึกษา
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านอุดมสุข  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    ร.ร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
13/08/2559
9.9 เขียนตามคำบอก
ป. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านเลาะ  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านแก้งซาว  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ป. 4-6
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่
ม. 1-3
  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนอำนาจเจริญ  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน    โรงเรียนปทุมพิทยาคม  
ผลการแข่งขันทั้งหมด   >>คลิกดูได้ที่นี่