• bo

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ม.4-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ม.3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ม.2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ม.1 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ป.6 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ป.5 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ป.4 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิชาบัณฑิตแนะแนว ระดับชั้น ป.3  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี 091-4659150

>> คลิก

ประกาศโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หากยังไม่ได้รับรางวัลเงินสดและคูปองพร้อมเกียรติบัตร ฯ >> คลิก

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน >> คลิก