×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ประกาศผลสอบวัดความสามารถทางวิชาการ จาก “บัณฑิตแนะแนว”


สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562...

.............................................................

ระดับประถมศึกษา (ป.3 - ป.6) ===> http://202.129.206.97/escore/result/1/121ex.aspx

ระดับมัธยมต้น (ม.1 - ม.3) ===> http://202.129.206.97/escore/result/2/211ex.aspx

ระดับมัธยมปลาย ..วิชา GAT (คิดเชื่อมโยง) ===> http://202.129.206.97/escore/result/3/312EX1.aspx