• bo


1. การกรอกรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และรายชื่อครูผู้สอน ก่อนการบันทึกทุกครั้ง ขอให้ผู้กรอกสมัครตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง เพราะข้อมูลที่ท่านกรอก มีผลต่อการออกใบประกาศนียบัตร


2. อีเมล์ที่ท่านใช้ในการสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ของครูผู้สอน ให้ตรวจสอบให้แน่ชัดทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนกดบันทึกการสมัคร เพราะมีผลต่อการส่งใบสมัครที่ท่านกรอกเข้าอีเมล์ของท่าน หรืออีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของครูผู้สอนดังกล่าว ใช้ในการนำเข้าสู่ระบบ / รายงานตัว ในระบบเว็บไซต์ ด้วย ตามลิงค์นี้  สมัครการแข่งขันทักษะวิชาการ


3.ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็ปไซด์ 

   3.1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

   3.2. เขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีในลิสต์รายการ ( เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 / เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 / เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / เทศบาลนครอุบลราชธานี )

         ให้เลือก ให้คลิ๊กเลือก อื่นๆ  แล้วพิมพ์ระบุชื่อเขตพื้นที่การศึกษา และชื่อโรงเรียนของท่าน เพิ่ม

   3.3. 1 ประเภทการแข่งขัน ต่อ 1 ทีม , 1 การสมัครต่อ 1 ประเภทการแข่งขัน , ครู 1 ท่านต่อผู้แข่งขัน 1 คน , ครู 2 คน ต่อทีมแข่งขัน 2 - 5 คน, ครู 3 คนต่อทีมแข่งขัน 6 คนขึ้นไป , ครู 7 คนต่อทีมแข่งแข่งไม่เกิน 30 คน

   3.4. เมื่อกรอกเรียบร้อย กด สมัคร ระบบ จะส่งเอกสารยืนยันการสมัครไปที่ E-mail ท่าน

   3.5. เข้า E-mail เพื่อเช็ครายละเอียดการสมัคร และพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ลงทะเบียนการแข่งขัน

   3.6. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าแข่งขัน ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบเว็บไซต์ โดยให้ท่านคลิกเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ / รายงานตัว"  เพื่อแก้ไขข้อมูล / รายงานตัว

           3.6.1 กรอกอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครเข้าแข่งขัน หรือเลขที่ใบสมัครแข่งขันที่ท่านได้รับผ่านอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน แล้วกดคลิก "ยืนยันเข้าสู่ระบบ"

           3.6.2 ท่านจะพบรายการสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดตามรายการโรงเรียนของท่านที่ได้มีการสมัครเข้ามา* แล้วคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ท่านจะสามารถแก้ไขรายชื่อผู้แข่งขัน และครูผู้สอน 

           3.6.3 เมื่อท่านแก้ไขรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด "บันทึก

           3.6.4 ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ใหม่อีกครั้งทันที โดยการคลิก ที่ปุ่มคำว่า "พรีวิว

    

    หมายเหตุ

           1. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันสมัคร จึงถึงก่อนวันแข่งขัน 1 วัน

           2. การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ล่วงหน้า 1วันก่อนการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารมาแสดงตนที่ห้องแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที ( โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนอีกในวันแข่งขัน)

           3. หรือมาลงทะเบียนที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนชั้น 4 ตึกสุนีย์ เคาร์เตอร์เปิดในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.30 น และเคาร์เตอร์ระบบปิดรับลงทะเบียน ของแต่ละวิชาก่อน 30 นาที

           4. ทีมจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในวันแข่งขันไม่สามารถสมัครแข่งขันหรือแก้ไขข้อมูลใดๆหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น4 ตึกสุนีย์ ทางทีมงานได้เตรียมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อรับสมัครไว้แล้ว

           * ท่านจะสามารถแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน หรือครูผู้สอนได้เฉพาะตามเบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอนที่ท่านใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น