ฟังทางนี้พี่มีข่าวดีมาบอก!!!  (ฟรี)

▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙

*โรงเรียนที่สนใจโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ 5 กลุ่ม สาระ

ชั้น ป.3 – ม.3 และวิชา GAT (ความคิดเชื่อมโยง) ชั้น ม.4 – ม.6 จังหวัดอุบลราชธานี

▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙

“ชิงโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ”

▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂

*ผู้ปกครอง คุณครู ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ(ฟรี)หัวข้อ
"พัฒนาศักยภาพลูกหลานเมืองอุบลอย่างไร ให้เป็นคนเก่ง คนดี และประสบความสำเร็จ"

▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้โดยที่ คลิกที่รูปภาพ!! (ด้านล่าง)

▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙▂˙

ส่งใบสมัครได้ที่

➨E-Mail.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

➨Fax 02 279 6611

➨Line:@bdnn

➨สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 091-4659150 (คุณฐาปนี),086-3682822 (คุณสุวรรณา)

คลิกที่รูปเลย!!! พร้อมเข้าสู่ งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ครั้งที่ 10

คลิกที่รูปเลย!!! ดูรายละเอียดความเคลื่อนไหวของหนังใหม่ๆพร้อมกับ

ราคาสุดฟินได้ที่นี้