1 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2561


NIKUYA แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม กรุงศรีโบนัส 1,000 คะแนน

สิทธิพิเศษ : แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้ คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนน

แลกคะแนนขั้นต่ำ : 1,000 คะแนน 

แลกคะแนนสูงสุดได้ : 15,000 คะแนน

จำกัดการแลกสูงสุด : 15,000 คะแนน / บัตร / วัน

เงื่อนไข :

1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส เท่านั้น

2. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 15,000 คะแนน/บัตร /วัน

3. มูลค่าสินค้าที่เหลือหลังการใช้ คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตร กรุงศรี ทุกประเภท เท่านั้น

4. คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุและไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

5. ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

7. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ ให้บริการบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ ให้บริการโดยตรง

  ***ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้นสาขา นิกุยะบุรีรัมย์)


ที่มาของข้อมูล : http://www.oishigroup.com/promotion.php?pid=668