×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ลิงก์เข้าสู่ระบบแข่งขันทักษะด้านวิชาการ >> คลิกที่นี่

 

ผลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 12 :

 - วันที่ 12 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 13 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 14 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 15 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 16 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 17 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 18 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 19 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

 - วันที่ 20 สิงหาคม 2566 >> คลิกที่นี่

-----------------------------------

ตรวจเช็คผลการแข่งขัน >> บัณฑิตแนะแนว : ศูนย์วิชาการครบวงจรที่ให้ประโยชน์สูงสุด (bdnntest.com)