COOKIE POLICY
เมื่อคุณได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.suneetower.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของคุณ เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของคุณ รวมถึงบริการที่คุณสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของคุ้กกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของเว็บไซต์ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

การปิดการทำงานของคุ้กกี้

คุณสามารถปิดการทำงานของ Cookie ได้ โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดย Cookie ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้ Cookie หากคุณปิดการทำงาน Cookie อาจทำให้คุณใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่นบริษัทฯ มีการใช้งาน Cookie ดังรายการต่อไปนี้

           คุกกี้ประเภทเพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies)

           คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมความสนใจของคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์รวมทั้งรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

           คุกกี้ประเภทการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

           คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราจดจำคุณระหว่างการใช้งานและตั้งค่าเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล

           คุกกี้ประเภทปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

           คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บและลิงค์ที่คุณได้เยี่ยมชม โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น

           คุกกี้ประเภทเพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

           คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานรวมถึงลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม ทำให้ทราบความต้องการของคุณ โดยจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากที่สุด

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้คุณควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว